Биологија

БИОЛОГИЈА  –  За I разред гимназије општег смера

Основи цитологије

1.Хемијски састав ћелије (угљени хидрати, липиди)

2.Протеини

3.Нуклеинске киселине

4.Ћелијска мембрана

5.Рибосоми, ендоплазмина мрежа

6.Голџијев апарат, лизозоми

7.Митохондрије

8.Пластиди

9.Једро

 1. Животни циклус ћелије
 2. Митоза
 3. Мејоза

Прокариоте и вируси

 1. Вируси
 2. Бактерије

Морфологија, систематика и филогенија нижих биљака, гљива и лишаја

1.Раздео мрке алге

2.Раздео црвене алге

3.Раздео зелене алге

4.Царство гљива -опште одлике

5.Царство гљива -значај гљива

6.Лишаји

Морфологија, систематика и филогенија виших  биљака

 1. Творна ткива
 2. Трајна ткива ( паренхимско ткиво, механичко ткиво)
 3. Трајна ткива (покорично ткиво, спроводно ткиво)
 4. Корен
 5. Изданак
 6. Стабло
 7. Лист
 8. Раздео маховина
 9. Раздео папрати
 10. Раздео голосеменице (класа четинара)
 11. Раздео скривеносеменице (цвет, опрачивање, оплођење)
 12. Семе, плод

 

Уџбеник: Биологија за I  разред гимназије општег смера и пољопривредне школе; аутори: Нада Шербан, Мирко Цвијан, Радиша Јанчић; ЗУНС

Александра Медаковић

Александра Поповић

Љиљана Стојменовић

Испитна питања из БИОЛОГИЈЕ  за  II разред општег смера

 1.Царство протиста – хетеротрофни протисти са бичевима, трепљама, амебоидног изгледа…

2.Врсте ткива и њихове карактеристике

3.Симетрија

4.Телесне дупље

5.Сунђери

6.Дупљари

7.Пљоснати црви – трепљасти црви, метиљи

8.Пљоснати црви – пантљичаре

9.Адаптације на паразитски начин живота

 1. Ваљкасти црви
 2. Мекушци
 3. Прстенасти црви
 4. Зглавкари – пауколики зглавкари
 5. Зглавкари – ракови
 6. Зглавкари – инсекти
 7. Бодљокошци
 8. Опште одлике хордата – плашташи, копљаши
 9. Кожа
 10. Скелетни систем
 11. Мишићни систем
 12. Рибе са хрскавичавим скелетом
 13. Рибе са коштаним скелетом
 14. Настанак копнених кичмењака
 15. Водоземци
 16. Гмизавци
 17. Птице
 18. Сисари
 19. Значај воде за живот биљака – како биљка прима воду, коренов притисак, транспирација
 20. Фотосинтеза – значај фотосинтезе, фотосинтетички пигменти
 21. Светла фаза фотосинтезе
 22. Тамна фаза фотосинтезе
 23. Гликолиза
 24.  Кребсов циклус, транспорт електрона у дисању
 25. Примање и функција минералних елемената
 26. Животни циклус биљака
 27. Биљни хормони
 28. Клијање семена
 29. Покрети код биљака

 

Уџбеник: Биологија за II разред гимназије општег смера; аутори: Бригита Петров, Милош Калезић, Радомир Коњевић; ЗУНС

 

Александра Медаковић

Александра Поповић

Љиљана Стојменовић

Испитна питања из БИОЛОГИЈЕ  за  III разред општег смера

 1. Адаптације и аклиматизације
 2. Регулатори и конформисти
 3. Нивои прганизације живих система, биолошки контролни механизми
 4. Динамичка организација ћелије
 5. Ћелијска мембрана – структура и транспорт кроз мембрану
 6. Ензими – особине и улога
 7. Метаболизам – промет материја
 8. Рецепторско – ефекторни систем
 9. Рецептори
 10. Нервна ћелија
 11. Нервна ћелија и нервни импулс
 12. Нервно – мишићна синапса
 13. Ефектори
 14. Рефлексни лук
 15. Централни нервни систем, централна синапса
 16. Аутономни нервни систем
 17. Кичмена мождина
 18. Функција продужене мождине и Варолијев мост
 19. Функција средњег мозга
 20. Функција малог мозга
 21. Функција међумозга
 22. Функција предњег мозга
 23. Физиологија сна
 24. Кожа као чулни орган
 25. Чуло укуса и чуло мириса
 26. Чуло вида
 27. Чуло слуха
 28. Физиологија телесних течности
 29. Крв – састав и улога
 30. Имунитет и крвне групе
 31. Грађа и улога срца
 32. Крвоток, крвни судови, крвни притисак и пулс
 33. Систем органа за дисање
 34. Размена гасова у плућима и ткивима
 35. Систем органа за варење – варење у желуцу
 36. Варење у дванаестопалачном цреву
 37. Систем органа за варење – варење у танком цреву и ресорпција
 38. Грађа и улога бубрега
 39. Ендокрине жлезде – хипофиза
 40. Тироидеа и паратироидеа
 41. Надбубрежне жлезде
 42. Ендокрини панкреас
 43. Полне жлезде

Биологија ѕа III разред гимназије општег смера; аутори: Гордана Цвијић, Јелена Ђорђевиђ и Надежда Недељковић; издавач: Завод за уџбенике и наставна средства. Београд 2004.године

                                                                              Александра Медаковић

                                                                                     Александра Поповић

Љиљана Стојменовић

БИОЛОГИЈА  –  За IV разред гимназије општег смера

Молекуларна биологија

1.Нуклеинске киселине – структура и биолошка улога

2.Протеини – структура и биолошка улога

3.Репликација ДНК

4.Транскрипција

5.Транслација

6.Генетички код

7.Регулација активности гена

8.Молекуларна биотехнологија

Биологија развића животиња

 1. Гаметогенеза – сперматогенеза

2.Гаметогенеза – оогенеза

3.Оплођење – ступњеви оплођења

4.Рани ступњеви ембриогенезе (бластула, гаструла)

5.Органогенеза

6.Екстраембрионалне структуре и плацентација

7.Послеембрионално развиће (раст, метаморфоза, регенерација, старење)

8.Индивидуално развиће човека

Наслеђивање биолошких особина (основи генетике)

 1. Основна (Менделова) правила наслеђивања
 2. Хромозомска основа наслеђивања
 3. Наслеђивање особина (доминантно – рецесивно, непотпуна доминанса, већи број алела)
 4. Наслеђивање везано за пол
 5. Наслеђивање квантитативних особина
 6. Рекомбинације
 7. Хромозомске промене
 8. Генске мутације
 9. Генетичка структура популације
 10. Вештачка селекција и оплемењивање биљака и животиња
 11. Генетичка контрола развића
 12. Генетика човека (обрасци наслеђивања и анализа хромозома)

Еволуциона биологија

 1. Подаци о еволуцији
 2. Ламаркова и Дарвинова теорија еволуције
 3. Савремена теорија еволуције (еволуциони механизми)
 4. Како настају врсте
 5. Еволуција човека

Основни појмови екологије и заштита животне средине

 1. Еколошки фактори
 2. Однос организама и животне средине
 3. Популација (основне одлике)
 4. Животна заједница
 5. Екосистем
 6. Еколошке промене настале деловањем човека

 

Уџбеник: Биологија за IV  разред гимназије општег смера; аутори: Драгана Цветковић, Дмитар Лакушић, Гордана Матић, Александра Кораћ, Слободан Јовановић; ЗУНС

Александра Медаковић

Александра Поповић

Љиљана Стојменовић