Историја

ПРВИ РАЗРЕД
Уџбеник:
Душко Лопандић,Владимир Петровић,Ивана Петровић,Историја за 1.разред гимназије,дј и општег типа,ЛОГОС 2013.
 1. Istorija kao nauka
 2. Praistorija
 3. Koje sve države nastaju u Mesopotamiji?
 4. Egipat (pol. istorija, ko je sve osvajao Egipat, društveno uređenje, religija, kultura)
 5. Religija i kultura starog Istoka
 6. Državno i društveno uređenje u Sparti
 7. Sparta
 8. Atina
 9. Solonove reforme u Atini
 10. Atinsko državno uređenje
 11. Atinski pomorski savez
 12. Grčko-persijski ratovi
 13. Peloponeski rat
 14. Sicilijanska ekspedicija
 15. Kriza Grčkog polisa i uspon Tebe
 16. Religija stare Grčke
 17. Kultura stare Grčke
 18. Makedonija za vreme Filipa II.
 19. Aleksandar Makedonski
 20. Osvajanja Aleksandra Makedonskog
 21. Helenističke monarhije
 22. Istorijat helenizma
 23. Legenda o osnivanju Rima
 24. Rim u doba kraljeva
 25. Rim u doba republike
 26. Punski ratovi
 27. Prvi trijumvirat
 28. Drugi trijumvirat
 29. Avgustov principat
 30. Doba dominate
 31. Religija starog Rima
 32. Kultura starog Rima
 33. Društveno uređenje u starom veku
 34. Pravo u starom veku
 35. Rimski magistrati

  

ДРУГИ РАЗРЕДА

Уџбеник: Смиља Марјановић-Душанић и Марко Шујица,Историја за други разред гимназија општег и дј смера,Завод за уџбенике и наставна средства,Београд 2007.

 1. Настанак германских краљевина
 2. Велики раскол хришћанске цркве
 3. Иконоборство
 4. Карло Велики
 5. Арабљани
 6. Феудално друштво
 7. Вазални односи
 8. Објасни положај сеоског становништва у средњем веку
 9. Објасни на који начин владар долази до војске у средњем веку
 10. Нормани-Викинзи
 11. Свето римско царство немачког народа
 12. Досељавање Словена на Балкан и њихове прве државе
 13. Религија старих Словена
 14. Покрштавање Јужних Словена
 15. Писменост код Словена
 16. Значај крсташких ратова
 17. Велика повеља слободе
 18. Парламент у Енглеској и скупштина сталежа у Француској
 19. Стогодишњи рат
 20. Јеретички покрети
 21. Просјачки редови и инквизиција
 22. Владари династије Немањића
 23. Развој српске цркве у доба Немањића
 24. Држава Немањића као краљевина
 25. Држава Немањића као царевина
 26. Друштво средњевековне Србије
 27. Законодавство средњевековне Србије-примери
 28. Привреда у време Немањића
 29. Култура из доба Немањића
 30. Криза српске државе после смрти цар Душана
 31. Битка на Косову
 32. Лазаревићи
 33. Бранковићи
 34. Пад Српске деспотовине

 

 ТРЕЋИ РАЗРЕДА

УЏБЕНИК:

Аутори
Александра Колаковић
Мања Милиновић

Уџбеник историје за трећи разред гимназије друштвено-језичког смера и општег типа гимназија, Логос 2016

ТЕМА:УСПОН ЕВРОПЕ

 1. Значај географских открића
 2. Зачеци капиталистичке привреде .Шта је мануфактура?
 3. Хуманизам и  ренесанса
 4. Реформација (када, где,вође, суштина реформе,где ће се ширити,како се где зову)
 5. Католичка реакција на реформацију

ТЕМА:АПСОЛУТНЕ ФЕУДАЛНЕ МОНАРХИЈЕ

 1. Устанак у Низоземској
 2. Енглеска за време династије Тјудор
 3. Односи владара и цркве у Енглеској
 4. Енглеске краљице
 5. Енглеска за време династије Стјуарт (однос Парламента и краљева)
 6. Оливер Кромвел
 7. „Славна револуција“ у Енглеској
 8. Француски краљеви Бурбони,као апсолутисти
 9. У којој мери су кардинали били важни за историју Француске?
 10. Меркантелизам
 11. Луј 14(као владар,ратовања,култура,дворац)
 12. Русија током 16.и 17. Века
 13. Основне одлике просвећеног апсолутизма у Аустрији,Пруској,Русији( које      реформе,владари,култура)

ТЕМА:СРБИ ПОД ТУРСКОМ,ХАБЗБУРШКОМ И МЛЕТАЧКОМ ВЛАШЋУ 16-18.ВЕКА (нису повезане стране у )

 1. Државно уређење  и друштвено уређење Османског царства
 2. Административна подела
 3. Објасни тимарски систем
 4. Турска војска
 5. Како се делило турско законодавство?
 6. Шта је девширма?
 7. Обавезе хришћанске раје и Влаха према Турској
 8. Ко су хајдуци? Ко су ускоци ?
 9. Пећка патријаршија?
 10. Против којих хришћанских земаља у Европи је ратовала Турска
 11. Велики рат и Кандијски рат-последице ових ратова
 12. Велика сеоба Срба? их је предводио? Правац кретања?
 13. На шта су се односиле Привилегије цара Леополда I?
 14. Значај Војне крајине/границе?
 15. Ко ће сужавати привилегије Срба у Аустрији?
 16. У ком стилу су грађане православне цркве у Аустрији?

ТЕМА:ЕПОХА ГРАЂАНСКИХ РЕВОЛУЦИЈА

 1. Рат за независност САД
 2. Зашто долази до револуције у Француској? (шта се променило,личности,државна уређења,устави…)
 3. Које ДЕКЛАРАЦИЈЕ настају током револуција у 18. веку-њихов значај
 4. Одлике јакобинске диктатуре
 5. Наполеон Бонапарта –освајања и слом
 6. Бечки конгрес и Света алијанса

ТЕМА:СРПСКА РЕВОЛУЦИЈА И КНЕЖЕВИНА СРБИЈА

 1. Узроци који доводе до Првог српског устанка
 2. Државно уређење устаничке Србије
 3. Војна организација током  Првог устанка(стратегија,битке,шанчеви,војсковође)
 4. Слом Првог српског устанка и његов значај
 5. Борба за аутономију(хатишерифи и даље до стицања независности)
 6. Апсолутизам Милоша Обреновића
 7. Сретењски и Турски устав
 8. Уставобранитељи-борба Савета и кнеза
 9. Михаило Обреновић као владар
 10. Милан Обреновић као владар
 11.  Берлински конгрес
 12. Главне одлике револуције 1848-49 у Европи и код Срба у Угарској Војна крајина(узроци настанка,када, где,привилегије…)

 

ЧЕТВРТИ РАЗРЕДА

ОДАБЕРИТЕ УЏБЕНИК:

 1.      Мира Радојевић, Историја за 3.разред гимназије природно математичког смера ИЛИ 4. РАЗРЕД ОПШТЕГ СМЕРА,КЛЕТ 2014.
 2.      Радош Љушић,Љуба Димић, Историја за 3.разред гимназије природно математичког смера ИЛИ 4. РАЗРЕД ОПШТЕГ СМЕРА,ФРЕСКА 2013
 3.      Историјски атлас(лакше ћете пратити,битке,фронтове и остало)

 

 1. Берлински конгрес-важније одлуке које се односе на југоисточну Европу
 2. Политички и војни савези великих сила 1879-1914
 3. Србија за време Милана Обреновића (закони,устави,породични односи,звања,државни симболи,спољна политика….)
 4. Оснивање политичких странака у Србији
 5. Владавина  краља Александра Обреновића и крај династије Обреновић
 6. Мајски преврат
 7. Владавина краља Петра Карађорђевића
 8. Грађанска демократија у периоду 1903-1912
 9. Царински рат

10. Анексиона криза

11. Балкански ратови

12. Почетак Првог светског рата- узрок и повод,савези

13. Ратне операције у току рата(фронтови,врсте оружја,важније личности…)

 1. 14.  Октобарска револуција

15. Србија  и Црна Гора у току рата(војковође,декларације,битке,оружје,истор. извори о рату…)

16. Повлачење преко Албаније

17. Солунски фронт и ослобођење 1915-1918

18. Версајски мировни систем ; Друштво народа ; Економска криза,крах берзе

19. Нове државе,нове границе после 1.рата

20. Криза грађанског друштва у међуратном периоду(фашизам-нацизам-комунизам)

21. Мусолини-Хитлер-Стаљин

22. Фашистичка агресија између 2 рата ( Аншлус,Минхенски споразум,Шпански грађански рат, Немачко-руски споразум…)

23. Парламентаризам у Краљевини Срба, Хрвата и Словенаца

24. Диктатура у Краљевини Југославији

25. Почетак распада Краљевине Југославије

26. Комунистичка партија Југославије

27. Почетак Другог светског рата(савези,пактови,одбрана,важније године,личности…)

28. Свет у рату 1941-45(ратишта,фронтови,начини ратовања,цивили,мир у Европи /у свету)

29. Слом Краљевине Југославије,Априлски рат

30. Окупација и подела Југославије

31. Савезници и рат у Југославији

32. Покрети отпора – партизани и четници

33. Организација Уједињених нација (погледај Друштво народа)

34. Хладни рат и блоковска подела;Берлински зид

35. Слом Источног блока и слом комунизма

36. Југославија између Истока и Запада;покрет Несврстаних