Ликовна култура

ПРВИ РАЗРЕД

1. Уметност праисторије

2. Уметност старог Египта

3. Уметност Месопотамије

4. Уметност Крита и Микене

5. Грчка уметност (Архајски период)

6. Грчка уметност (Класични период)

7. Хеленизам

8. Уметност сарог Рима (архитектура)

9. Уметност сарог Рима (скулптура, сликарство)

10. Ранохришћанска уметност

11. Византијска уметност

12. Романички стил у уметности

13. Готички стил у уметности

14. Рашка школа

15. Студеница, Дечани

16. Српско-византијска школа

17. Моравска школа

18. Сликарство икона и минијатура

19. Српска  уметност 16. и 17. века

Уџбеник  ЛИКОВНА КУЛТУРА за први разред гимназије природно- математичког смера и општег типа, аутор: Марина Чудов, издавач: Кlett

Професор ликовне културе:   Петронијевић Горица

 ДРУГИ РАЗРЕД 

1. Рана ренесанса у Италији

2. Висока ренесанса у Италији ( Леонардо, Микеланђело )

3. Висока ренесанса у Италији ( Рафаело, Тицијан )

4. Уметност ренесансе на северу Европе

5. Уметност маниризма

6. Барокна уметност – опште одлике

7. Барокна уметност ( Каравађо, Веласкез )

8. Барокна уметност ( Рубенс, Рембрант )

9. Рококо

10. Барок код Срба

11. Неокласицизам

12. Романтизам

13. Реализам

14. Импресионизам

15. Постимпресионизам

16. Фовизам, Експресионизам

17. Кубизам

18. Апстрактна уметност, Футуризам

19. Дадаизам, Надреализам

20. Архитектура и скулптура ХХ века

Уџбеник  ЛИКОВНА КУЛТУРА за други разред гимназије природно- математичког смера и општег типа, аутор: Лидија Жупанић Шуица, издавач: Кlett

Професор ликовне културе:   Богдановић Наталија