Музичка култура

ПРВИ РАЗРЕД

1. Музика првобитног друштва и њена својства

2. Прве цивилизације

3. Уметност старе Грчке, Грчка трагедија

4. Средњевековна музика  ( источно и западно појање, световна музика средњег века)

5. Стил у уметности

6. Музика у периоду ренесансе (духовна и световна музика)

7. Мотет, миса и мадригал

8.  Инструментална музика ренесансе(инструментални облици, развој инструмената)

9. Развој музике на јужнословенском простору до краја 16. века (обреди и обичаји, музика на двору, духовна традиција, турски период)

10. Барок и рококо ( назив “барок“, граничне зоне стила, развојне фазе стила и одлике)

11.  Вокално- инструментална музика 17. Века (опера, ораторијум, кантата, миса)

12.  Инструментална музика 17. века  (свита, соната концерт, фуга)

13.  Осамнаести век / барок- рококо -класика и пут ка модерном клавиру

14.  Георг Фридрих Хендл (опере, ораторији, инструментална музика)

15.  Јохан Себастијан Бах (живот и дело)

16.  Развој опере и 18. Веку  (Глукова реформа и комична опера)

17. Преткласичари (развој музичких форми, развој оркестра (Манхајм), Бахови синови)

18.  Музичка класика (граничне зоне стила, одлике стила, развој сонатно –симфонијског циклуса)

19.   Јозеф Хајдн  (живот, инструментална и вокално- инструментална дела)

20.  Волфганг Амадеус Моцарт (живот, опере и остала дела)

21.  Лудвиг Ван Бетовен (живот, клавирска дела и симфоније)

22.  Романтизам у музици (граничне зоне стила, дух времена, опште одлике стила, музичке форме романтизма)

23.  Клавирска музика раних романтичара (Фредерик Шопен и Франц Лист)

24.  Соло песма (Франц Шуберт и Роберт Шуман)

25.  Инструментални концерт (Николо Паганини и Фредерик Шопен)

26. Развој симфоније у романтизму, програмски симфонизам романтичара (Хектор Берлиоз- Фантастична симфонија)

27.   Опера прве половине 19. Века (В. Белини, Ђ. Росини, Г. Доницети)

28.  Реформа опере – Рихард Вагнер (1813- 1883)

29.  Ђузепе Верди (1813- 1901) живот и дело

30.   Француска музика друге половине 19. века

31.  Сезар Франк и обнова француске инструменталне музике

32.  Немачка музика друге половине 19.века (Јоханес Брамс, Густав Малер, Рихард Штраус Антон Брукнер)

Уџбеник Музичка култура за гимназије

аутор: Соња Маринковић

Завод за уџбенике и наставна средства

ДРУГИ РАЗРЕД

 1. Националне школе у 19. Веку
 2. Руска национална школа ( Руска петорка)
 3. Петар Илич Чајковски  (1840-1893) – живот и дело
 4. Чешка музика ( Беджих Сметана и Антоњин Дворжак)
 5. Шпанска, норвешка и финска музика
 6. Српска музика 19. Века (Шлезингер, Ђурковић, Даворин Јенко)
 7. Корнелије Станковић (1831-1865) делатност, духовна и световна музика
 8.  Јосиф Маринковић- (1851-1931)
 9. Стеван Стојановић Мокрањац (1856-1914) значај, делатност, духовна и световна дела
 10. Београдска школа –Бинички (прва српска опера), Петар Крстић, Исидор Бајић и нова генерација
 11. Импресионизам у музици -Клод Дебиси и Морис Равел
 12. Имперсионизам у Русији –Александар Скрјабин
 13.  Музика 20.века –Арнолд Шенберг и композитори друге бечке школе
 14. Националне школе у музици 20 века –Игор Стравински, Бела Барток, Леош Јанечек
 15. Неокласицизам у европској музици 20 века – француска шесторица, Хиндемит, Карл Орф, Прокофијев
 16. Балет у 20. Веку
 17. Српска музика 20. Века (Јосип Славенски, Милоје Милојевић, Стеван Христић, Петар Коњовић, Прашка група)

Уџбеник Музичка култура за гимназије

аутор: Соња Маринковић

Завод за уџбенике и наставна средства

наставник музичке културе: Марија Брајковић