Устав и права грађана

1.Историјски развој устава

2.Устав (појам и особине)

3.Доношење и промене устава

4.Поделе устава

5.Појам и извори права

6.Појам и принципи владавине права и правне државе

7.Уставни суд.Уставни суд Републици Србији

8.Развој уставности у Србији

9.Обележја Устава Републике Србије из 2006.

10.Сувереност (појам и врсте)

11.Појам и развој демократије

12.Ограничења демократије

13.Појам и институције непосредне демократије

14.Облици непосредне демократије уРепублици Србији

15.Појам представничке демократије

16.Бирачко право,политичке странке и избори у Републици Србији

17.Политичке странке

18.Системи власти у представничкој демократији

19.Системи власти и највиши органи државне власти у Републици Србији

20.Историјски развој људских права

21.Појам и подела људских права

22.Лична права и слободе

23.Политичка права и слободе

24.Економска и социјална и културна права

25.Заштита људских права

26.Мањинска права у Републици Србији

27.Појам и елементи држава

28.Појам и врсте државног уређења

29.Територијална аутономија илокална самоуправа

30.Државно уређење Републике Србије

31.Локална самоуправа у Републици Србији

Литература

Устав и права грађана,Владимир Ђурић,Нови Логос,Београд

КОНСУЛТАЦИЈЕ,проф.Љубица Феринац

Четвртак, парна смена , пре подне од 11сати и поподне од 17 сати