Спортска гимназија

Званични сајт Спортске гимназије

Први састанак Савета родитеља у школској 2016/2017 год.

ПРВИ САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА

08.09.2016.г. у 17:00 часова

Дневни ред:

 1. Конституисање Савета родитеља за шк. 2016/2017.г.
 2. Избор председника за Савет родитеља за шк. 2016/2017.г.
 3. Избор записничара за Савет родитеља за шк. 2016/2017.г.
 4. Избор два члана из реда Савета родитеља за Школски одбор
 5. Избор два члана из Савета родитеља за насиље, злостављање и занемаривање ученика за шк. 2016/2017.г.
 6. Избор једног родитеља за Самовредновање и вредновање рада школе
 7. Усвајање уџбеника за шк. 2016/2017.г.
 8. Осигурање ученика за шк. 2016/2017.г.
 9. СМС за информисање родитеља о изостанцима и оценама ученика
 10. План и програм екскурзије за 3. И 4. Разред за шк. 2016/2017.г.
 11. Разно

 

 

Директор је пожелео добродошлицу свима, посебно родитељима првог разреда.

Обавестио нас је да Савет одлучује о екскурзијама и евентуалном увођењу СМС сервиса, у осталим случајевима одлучује Школа.

 1. Конституисан је Савет родитеља за шк. 2016/2017.годину:

 

Представници Савета родитеља за шк. 2016/2017.год.

 

ред.бр разред и

одељење

презиме и име
1. I/1 Нађа Самац
2. I/2 Ана Миливојевић
3. I/3 Маја Обрадовић
4. I/4 Борис Николић
5. I/5 Оливера Ранковић
6. I/6 Тијана Бабић
7. II/1 Јасна Живановић Симовић
8. II/2 Жарко Анђелковић
9 II/3 Слободан Игрутиновић
10. II/4 Милена Смиљевић
11. II/5 Владимир Глумац
12. II/6 Нада Сувајчевић
13. III/1 Биљана Рунић
14. III/2 Иван Мишић
15. III/3 Зоран Петровић
16. III/4 Весна Јуришић
17. III/5 Снежана Спасић
18. III/6 Љиљана Рајковић
19. IV/1 Дејан Вуковић
20. IV/2 Марија Јанковић
21. IV/3 Сања Анастасијевић
22. IV/4 Јасна Саковић
23. IV/5 Мирјана Хелајзен
24. IV/6 Сандра Тодоровић
25. IV/7 Јелена Поповић Ђорђевић
26. IV/8 Мирослав Кантар

 

 1. За председника Савета родитељаједногласно је изабран досадашњи председник, Биљана Рунић, 3/1.
 2. За записничара Савета родитељаједногласно је изабрана Миљена Смиљевић,2/4
 3. За Школски одбор јеногласно су изабрана два члана из реда  Савета родитеља : Сања Анастасијевић, чија деца иду у 3. и 4.разред, и Весна Јуришић, чије је дете у 3 разреду (3/4).
 4. За Тим за заштиту деце од насиља и злостављања једногласно су изабрани : Борис Николић, 1/4 и Ана Милојевић 1/2.
 5. За Самовредновање и вредновање рада Школе једногласно је изабран Жарко Анђелковић родитељ ученика из одељења2/2.
 6. Подељена је листа уџбеника уз образожење. Примедбе родитеља су се односиле на то да, за неке предмете нису уџбеници исти као што су предметни наставници обавестили ученике, као и чињеница да се не могу користитити уџбеници старијих генерација. Уџбеници нису усвојени.
 7. Изгласано је и да осигурање буде обавезно, такође уз тендер, као прошле године.
 8. Изгласано је да СМС буде уведен. Директор ће на сајт Јавних набавки огласити тендер, а накнадно ће Савет родитеља обавестити о томе која понуда је изабрана.
 9. Обавештени смо о ексурзији која би била у октобру за трећи и четврти разред  ове календарске године, а за остале у мају наредне године.
 10. Разно

Директор се обратио родитељима првака и напоменуо да се правила похађања наставе и правила понашања у гимназији разликују од оних у основним школама.

Представник родитеља 2/2 је сугерисао да би било пожељно да се нађе начин, да се записници са ових састанака (и сличних) нађу одмах на сајту Школе. Ми као представници одељења можемо да обавестимо родитеље својих одељења, тек на следећем родитељском састанку о чему се причало, а то ће вероватно бити након завршеног првог класификационог периода. Сугестија је прихваћена.

Директор нас је обавестио о свом састанку са ресорним Министром.

Записничар                                                                                             Председник Савета родитеља

Милена Смиљевић                                                                                           Биљана Рунић

 

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Updated: 16. септембра 2016. — 21:37
Sportska Gimnazija © 2015 Frontier Theme
Email
Print