Спортска гимназија

Званични сајт Спортске гимназије

Други састанак Савета родитеља у школској 2016/2017 години

ДРУГИ САСТАНАК САВЕТА РОДИТЕЉА

15. 9. 2016. године

 

Дневни ред:

 

 

 1. Усвајање записника са претходне седнице
 2. Усвајање извештаја о насиљу, злостављању и занемаривању ученика
 3. Усвајање плана рада за заштиту ученика од насиља,злостављања и занемаривања ученика
 4. Усвајање Школског развојног плана за период од 2016. до 2021. године
 5. Усвајање плана за самовредновање и вредновање рада школе
 6. Усвајање Извештаја о раду школе за шк 2015/2016. годину
 7. Усвајање Плана рада за школску 2016/2017. годину
 8. Усвајање Програма рада за период од 2016 до 2021. Годину
 9. Усвајање уџбеника за шк. 2016/2017.г.
 10. Разно

 

 

                                                                                                                               Председник Савета родитеља

                                                                                                                                  Биљана Рунић, с.р.

ЗАПИСНИК СА ДРУГОГ САСТАНКА САВЕТА РОДИТЕЉА

 1. 9. 2016. године

 

 

 1. Једногласно је усвојен Записник са претходне седнице
 2. Једногласно је усвојен Извештај о насиљу, злостављању и занемаривању ученика
 3. Једногласно је усвојен план рада за заштиту ученика од насиља, злостављања и занемаривања
 4. Једногласно је усвојен Развојни план за период од 2016. до 2021. подразумева: добијање нове зграде, добијање старуса гимназије од посебног значаја (чиме би се Спортска гимназија изједначила са Математичком, Карловачком, Филолошком гимназијом). За то је потребно саставити медијатеку, као и писање елабората, од стране Директора школе на тему организације школе…
 5. Закључено је да ђаци, као и родитељи, имају дужности, права и обавезе, важно је да су  их свесни  и да их поштују и рационално користе.
 6. Једногласно је усвојен Извештај о раду школе за шк 2015/2016. годину
 7. Једногласно је усвојен План рада за шк 2016/ годину
 8. Једногласно је усвојен Програм рада за период од 2016. до 2021. године
 9. Родитељи су проверили списак уџбеника за шк. 2016/2017.г. Једногласно су усвојени уџбеници које је предложило Наставничко веће за шк. 2016/2017.г.
 10. Директор је предложио да се у новој згради, од следеће године, спроведе идеја да један професор прати једно одељење од првог до четвртог разреда.

Записничар                                                       Председник Савета родитеља

Милена Смиљевић                                                                Биљана Рунић

Share and Enjoy

 • Facebook
 • Twitter
 • Delicious
 • LinkedIn
 • StumbleUpon
 • Add to favorites
 • Email
 • RSS
Updated: 5. октобра 2016. — 20:50
Sportska Gimnazija © 2015 Frontier Theme
Email
Print